Programma Reveilweken 2018: sprekers en onderwerpen

U bent hier://Programma Reveilweken 2018: sprekers en onderwerpen

Programma Reveilweken 2018: sprekers en onderwerpen

Tijdens de Reveilweken in 2018 werken we het thema Koninklijk Kiezen uit.  Bijna elk dagdeel is er een spreekbeurt. In het overzicht zie je wie er spreekt over welk onderwerp in welke van de drie Reveilweken (op deze pagina vind je ook alle andere informatie).

Onderwerpen en sprekers Reveilweek 1 (Delden, 21 juli – 27 juli)

Dagdeel Onderwerp Spreker
Zaterdagavond Koninklijk Kiezen: Jozef als voor-beeld van Jezus. Pieter Both
Zondagochtend God aanbidden als God
Jozef leert om God te aanbidden als God. In het begin is hij zelf een god waar mensen voor moeten buigen. Jozef leert dat alleen God de HEER is en aanbidt Hem in zijn gedrag en gebed.
Henk Vliem
Zondagmiddag Bernard Reitsma (Islam), Carla Wittocx (Jezus en Jozef)
Zondagavond Leven vol lijden
Het leven van Jozef is een voorbeeld van een leven vol lijden. Hij was jong halfwees, werd voorgetrokken door zijn vader – wat jaloezie opleverde van zijn broers, werd verraden en verkocht. Hij werd slaaf en gevangene. Hoe gaan wij om met lijden in ons leven?
Oscar Lohuis
Maandagochtend God en mens: aanwezig en actief in lijden
Vader en broers laten Jozef lijden. Of doet Jozef zelf iets? Hoe is God aanwezig in het lijden van Jozef? Is er verschil tussen Jozefs situatie en de onze? Hoe is Jozef hierin een spiegel van Jezus?
Marien Kollenstaart/Oscar Lohuis
Maandagmiddag Gert Jan Segers (Jozef in Egypte)
Maandagavond Jezus navolgen
Jozefs leven geeft een afdruk van Jezus’ leven: van vernedering naar verhoging. Jozef verandert in de loop van zijn leven en er zijn steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Gods woord roept ons op om op diezelfde manier te leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20). Zijn wij een afdruk van Jezus?
Gor Katchikyan
Dinsdagochtend Keuzes maken
Jozef wordt gedwongen om keuzes te maken. Hij luistert daarbij naar Gods stem; doen wij dat wel voldoende? Deze ochtend gaat het over ethische keuzes. Jozef is een voorbeeld in hoe hij verantwoord met seksualiteit, familierelaties en geld omgaat.
Marien Kollenstaart/Oscar Lohuis(jovo)
Dinsdagmiddag Emanuel Rutten (Geloof en wetenschap)
Dinsdagavond Dienend leven
Jozefs leven is dienstbaar in het uitdelen van het leven aan de mensen om hem heen. Hij wordt vooruitgestuurd om zijn familie -het volk van God- in leven te houden. Jozef laat zich zenden. Zijn wij bereid om te gaan?
Gijs Lammerts van Bueren
Woensdagochtend Israël in het midden van de volken. Jozef wordt vooruit gestuurd in een zwaar leven om zijn volk en de volken te redden. Dat weerspiegelt de taak van Israël en de unieke plek van het volk van God. Hebben wij zicht op Israël? Marien Kollenstaart/Oscar Lohuis(jovo)
Woensdagmiddag Sport
Woensdagavond Gods Geest werkt in alle generaties
Jozef wordt gezien als man in wie de Geest van God werkt. In de loop van zijn leven zijn er steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Zijn wij vol van Gods Geest?
NEM
Donderdagochtend Leiding van God
In Jozefs leven zijn de dromen van belang, maar ook Gods leiding in de gebeurtenissen. Voor Jozef zal Gods leiding niet altijd zichtbaar zijn geweest. Durven wij ons leven toe te vertrouwen aan de leiding van God? Hoe gaan wij om met de leiding van God in ons leven?
Marien Kollenstaart/Oscar Lohuis (jovo)
Donderdagmiddag Ali van Dijk (keuzes in de zorg)
Donderdagavond God keert kwaad ten goede Gods leiding en almacht vieren: Avondmaal. Pieter Both
Vrijdagochtend Zegening in de kleine groep: iedereen wordt gezegend

Onderwerpen en sprekers Reveilweek 2 (Voorthuizen, 28 juli – 3 augustus)

Dagdeel Onderwerp Spreker
Zaterdagavond Koninklijk Kiezen: Jozef als voor-beeld van Jezus. Jaap & Betsy van de Poll
Zondagochtend God aanbidden als God
Jozef leert om God te aanbidden als God. In het begin is hij zelf een god waar mensen voor moeten buigen. Jozef leert dat alleen God de HEER is en aanbidt Hem in zijn gedrag en gebed.
Henk Vliem
Zondagmiddag Esta Steyn (Slavernij, afgeschaft?!)
Zondagavond Leven vol lijden
Het leven van Jozef is een voorbeeld van een leven vol lijden. Hij was jong halfwees, werd voorgetrokken door zijn vader – wat jaloezie opleverde van zijn broers, werd verraden en verkocht. Hij werd slaaf en gevangene. Hoe gaan wij om met lijden in ons leven?
Oscar Lohuis
Maandagochtend God en mens: aanwezig en actief in lijden
Vader en broers laten Jozef lijden. Of doet Jozef zelf iets? Hoe is God aanwezig in het lijden van Jozef? Is er verschil tussen Jozefs situatie en de onze? Hoe is Jozef hierin een spiegel van Jezus?
Michael Wittocx
Maandagmiddag Carla Wittocx (Jezus en Jozef)
Maandagavond Jezus navolgen
Jozefs leven geeft een afdruk van Jezus’ leven: van vernedering naar verhoging. Jozef verandert in de loop van zijn leven en er zijn steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Gods woord roept ons op om op diezelfde manier te leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20). Zijn wij een afdruk van Jezus?
Teun van der Leer
Dinsdagochtend Keuzes maken
Jozef wordt gedwongen om keuzes te maken. Hij luistert daarbij naar Gods stem; doen wij dat wel voldoende? Deze ochtend gaat het over ethische keuzes. Jozef is een voorbeeld in hoe hij verantwoord met seksualiteit, familierelaties en geld omgaat.
Michael Wittocx
Dinsdagmiddag Hans Eschbach (werk van de Heilige Geest)
Dinsdagavond Dienend leven
Jozefs leven is dienstbaar in het uitdelen van het leven aan de mensen om hem heen. Hij wordt vooruitgestuurd om zijn familie -het volk van God- in leven te houden. Jozef laat zich zenden. Zijn wij bereid om te gaan?
Gijs Lammerts van Bueren
Woensdagochtend Israël in het midden van de volken. Jozef wordt vooruit gestuurd in een zwaar leven om zijn volk en de volken te redden. Dat weerspiegelt de taak van Israël en de unieke plek van het volk van God. Hebben wij zicht op Israël? Michael Wittocx
Woensdagmiddag Sport
Woensdagavond Gods Geest werkt in alle generaties
Jozef wordt gezien als man in wie de Geest van God werkt. In de loop van zijn leven zijn er steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Zijn wij vol van Gods Geest?
NEM
Donderdagochtend Leiding van God
In Jozefs leven zijn de dromen van belang, maar ook Gods leiding in de gebeurtenissen. Voor Jozef zal Gods leiding niet altijd zichtbaar zijn geweest. Durven wij ons leven toe te vertrouwen aan de leiding van God? Hoe gaan wij om met de leiding van God in ons leven?
Michael Wittocx
Donderdagmiddag Rineke Heij (keuzes in de zorg)
Donderdagavond God keert kwaad ten goede Gods leiding en almacht vieren: Avondmaal. Jaap & Betsy van de Poll
Vrijdagochtend Zegening in de kleine groep: iedereen wordt gezegend

Onderwerpen en sprekers Reveilverdiepingsweek (Voorthuizen, 4-10 augustus)

Dagdeel Onderwerp Spreker
Zaterdagavond Koninklijk Kiezen: Jozef als voor-beeld van Jezus. Dick & Jennie Jaspers Focks
Zondagochtend God aanbidden als God
Jozef leert om God te aanbidden als God. In het begin is hij zelf een god waar mensen voor moeten buigen. Jozef leert dat alleen God de HEER is en aanbidt Hem in zijn gedrag en gebed.
Evert van de Poll
Zondagmiddag Pieter Siebesma (God aanbidden / dromen in het Jodendom)
Zondagavond Leven vol lijden
Het leven van Jozef is een voorbeeld van een leven vol lijden. Hij was jong halfwees, werd voorgetrokken door zijn vader – wat jaloezie opleverde van zijn broers, werd verraden en verkocht. Hij werd slaaf en gevangene. Hoe gaan wij om met lijden in ons leven?
Oscar Lohuis
Maandagochtend God en mens: aanwezig en actief in lijden
Vader en broers laten Jozef lijden. Of doet Jozef zelf iets? Hoe is God aanwezig in het lijden van Jozef? Is er verschil tussen Jozefs situatie en de onze? Hoe is Jozef hierin een spiegel van Jezus?
Oscar Lohuis
Maandagmiddag Pieter Siebesma (lijden bekeken vanuit Jodendom)
Maandagavond Jezus navolgen
Jozefs leven geeft een afdruk van Jezus’ leven: van vernedering naar verhoging. Jozef verandert in de loop van zijn leven en er zijn steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Gods woord roept ons op om op diezelfde manier te leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20). Zijn wij een afdruk van Jezus?
Teun van der Leer
Dinsdagochtend Keuzes maken
Jozef wordt gedwongen om keuzes te maken. Hij luistert daarbij naar Gods stem; doen wij dat wel voldoende? Deze ochtend gaat het over ethische keuzes. Jozef is een voorbeeld in hoe hij verantwoord met seksualiteit, familierelaties en geld omgaat.
Oscar Lohuis
Dinsdagmiddag Pieter Siebesma (Heilige Geest in het O.T.)
Dinsdagavond Dienend leven
Jozefs leven is dienstbaar in het uitdelen van het leven aan de mensen om hem heen. Hij wordt vooruitgestuurd om zijn familie -het volk van God- in leven te houden. Jozef laat zich zenden. Zijn wij bereid om te gaan?
Gijs Lammerts van Bueren
Woensdagochtend Israël in het midden van de volken. Jozef wordt vooruit gestuurd in een zwaar leven om zijn volk en de volken te redden. Dat weerspiegelt de taak van Israël en de unieke plek van het volk van God. Hebben wij zicht op Israël? Oscar Lohuis
Woensdagmiddag Pieter Siebesma (Joden, afzonderen of samengaan?)
Woensdagavond Gods Geest werkt in alle generaties
Jozef wordt gezien als man in wie de Geest van God werkt. In de loop van zijn leven zijn er steeds meer vruchten van de Geest in hem te zien. Zijn wij vol van Gods Geest?
Nog onbekend
Donderdagochtend Leiding van God
In Jozefs leven zijn de dromen van belang, maar ook Gods leiding in de gebeurtenissen. Voor Jozef zal Gods leiding niet altijd zichtbaar zijn geweest. Durven wij ons leven toe te vertrouwen aan de leiding van God? Hoe gaan wij om met de leiding van God in ons leven?
Oscar Lohuis
Donderdagmiddag Rineke Heij (keuzes in de zorg)
Donderdagavond God keert kwaad ten goede Gods leiding en almacht vieren: Avondmaal. Dick Jaspers Focks
Vrijdagochtend Zegening in de kleine groep: iedereen wordt gezegend

By |2018-11-24T17:52:38+02:00maart 28th, 2018|Overig|0 Comments