Near East Ministry2019-02-16T07:20:28+00:00

Interview Pieter Both over thema Reveilweken

Pieter Both vertelt in dit interview over het belang van uitdagende boodschappen. “We zien vaak bij zomerconferenties – waar de Reveilweken ook onder vallen – dat mensen komen om even op adem te komen in deze jachtige samenleving. Ze krijgen daar ‘een aai over hun bol’ en kunnen weer verder met het leven dat ze

Kom naar de inspiratiedag

Op zaterdag 16 maart organiseert Near East Ministry een inspiratiedag met als thema ‘Het evangelie breekt muren af en bouwt bruggen’. Sprekers zijn: Jaap Bonker, Piet Jonkers, Alfred Muller en Mochtar Essid. Van Harte welkom in Voorthuizen van 10:00-15:30.

Wij geloven dat het Evangelie, het goede nieuws dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven

Een jaar vrijwilligerswerk in Israël

Near East Ministry zoekt zes mensen (18-30 jaar) die een jaar willen dienen in Israël. Je leeft in een dorp in de Negev-woestijn en bent vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die opkomt en zorg draagt voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

Aleh is een bijzondere organisatie omdat ze de best mogelijke zorg willen voor

Onvoorwaardelijk dienen in Israël en onder de Arabische volken
Werken aan een Reveil in Nederland
Near East Ministry is een christelijke organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland als natie naar de God van Israël. Wij geven dit vorm door kleinschalige activiteiten, grotere evenementen en conferentieweken te organiseren.