Near East Ministry 2018-01-10T19:23:48+00:00
Hét boek voor €15

Haar bijzondere getuigenis ging de wereld over:

'Pleegmoeder in Jeruzalem'

'M'n geloofsleven heeft hier echt meer wortel geschoten!'

Uitzending voor lange of korte tijd?
Uitzending
Woon en werk een tijd in het Midden-Oosten
Lees je graag over het Jodendom?
NEM Leesgroep
Bijna elke maand samen een boek bespreken

Ontmoeting met Israël en de Arabische volken
Near East Ministry, de NEM, is een christelijke organisatie die is gericht op ontmoeting met Israël en de Arabische volken.
Dit vanuit de overtuiging dat Israël Gods eigen volk is, bedoeld om tot zegen van de volken te zijn. De NEM zendt diaconale werkers uit naar het Midden-Oosten.
In Nederland richten wij ons op onderwijs in het volgen van de Here Jezus, de Messias van Israël, met speciale aandacht voor de plaats van Israël en de volken in Gods plan.

  • twee meiden lopen in Israel

‘Ze droeg het stempel van gevaarlijk meisje’

Wat waren de afgelopen vier maanden geweldig zeg! In dit blog mag ik terugkijken op deze periode. Hier heb ik echt op God leren vertrouwen en Zijn liefde ontvangen om

  • Baanbreker blogger Esther

Moeder Teresa in de Palestijnse gebieden

Sinds een paar maanden leef en werk ik in Israël, in de Palestijnse gebieden. Een tijdje geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik hier nu zou wonen maar Gods

  • Reveilweken 2018 nieuwsbericht plaatje

‘Koninklijk Kiezen’ is thema Reveilweken 2018

De Reveilweken 2018 van Near East Ministry (NEM) hebben als thema ‘Koninklijk Kiezen’. Dit thema werd als eerste bekendgemaakt aan een grote groep vrijwilligers. Koninklijk Kiezen slaat op het leven

100% van uw bijdrage komt ten goede aan het werk van de NEM
U geeft dus niet voor zaken zoals beheer en het onderhoud van onze gebouwen.
Deze worden volledig gefinancierd door inkomsten uit het eigen gebruik en het verhuur aan derden.

Dan wil ik graag gemakkelijk online doneren

Dienen uit liefde

De NEM heeft in het Midden-Oosten een groot netwerk opgebouwd onder Joden én Arabieren. Onze vrijwilligers geven er praktische hulp, ze leven mee en luisteren naar de verhalen. Hun houding wordt gekenmerkt door bescheidenheid, volharding, trouw en door hun praktische liefde voor de mensen die op hun weg komen.

Leren bij de Bron

De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie voor de NEM. Het woord van God is de basis voor ons werk in het Midden-Oosten en de bron van onze hoop. We worden vooral aangesproken door wat de Bijbel zegt over de bijzondere relatie die wij als christenen met het volk Israël hebben. Daar geven we graag onderwijs over en we blijven ons daar zelf ook in verdiepen.

Bidden met verwachting

Gebed heeft in het werk van de NEM altijd een centrale plaats ingenomen. Onze langjarige slogan ‘handen gevouwen, handen uit de mouwen’ geeft dat treffend weer! Door te bidden dragen we het Midden-Oosten en de activiteiten in Nederland op aan de Heer. Dat doen we vanuit bewogenheid met de mensen die we ontmoeten. We bidden voor hen en doen dat in de hoop en verwachting dat ons gebed wordt gehoord.